Psikoteknik Değerlendirilmesinde İncelenen Sürücü Özellikleri Nelerdir?

Psikoteknik değerlendirmede şoförlerin aşağıda yazan kabiliyet ve maharetleri, bu gayeyle geliştirilmiş bilgisayar destekli test metotları kullanılarak ölçülür.

1) Dikkat; Algılama şoförlerin testin içeriğini oluşturan çeşitli uyaranlar arasından, sadece test kapsamında en önemli uyaran olarak belirlenmiş olanlar üzerinde yönlendirilmesi, sık aralıklarla ve sürekli olarak gelen bu kritik uyaranların seçici algılama ile fark edilmesi sürecinde değerlendirilmelidir.

2) Anlama ve değerlendirme (muhakeme) kabiliyeti: Bu kabiliyet, analitik düşünce yeteneğinin kullanıldığı, olgulara ilişkin emarelerinden anlamlı sonuçlar çıkarma ve olgular arasındaki bağıntıları sağlayan ilkeleri anlayabilme süreci üzerinde kurulu yazılı olmayan bir test ile ölçülmelidir.

3) Hız ve mesafe algılama: Bu yetenek, hareket halindeki nesnelerin hareket hızlarının ve hedefe olan mesafelerinin kestirilmesi üzerine kurulu bir test ile değerlendirilmelidir. Sürücülerin, tehlike oluşturmayacak şekilde davrandıklarını gösteren bir performans göstermesi esastır.

4) Geniş açı görüş alanı içinde uyaranı fark etme: Bu yetenek, yüz kırk derecelik görüş alanı içinde, şahsın uyaranları ilk fark ettiği nokta ve fark ettiği anda doğru tepkiler verip vermediği üzerine kurulu bir test ile değerlendirilmelidir. Kullanılacak testte, kişinin dikkatini görüş alanı dışındaki uyaranlara yoğunlaştırılmasının önüne geçmek üzere görüş alanı içinde başka şeyler ile ilgilenmesi de sağlanabilir.

5) Şekil Algılamada Görsel Süreklilik: Bu özellik, şeklin kavranmasında seçici davranmayı sağlayan şartları sürekli takip etme yeteneğini ve bu kapsamda verilen tepkilerin hızını dikkate alan bir testle değerlendirilmelidir.

6) Görsel Hafıza: Görsel ortamda yer alan malumatları hızlı bir şekilde algılama ve hafızada tutma başarısını incelemek maksadıyla, trafik ortamını içeren resimler ekranda çok kısa bir süre sunularak bu resimlere ilişkin önceden belirlenmiş ögelerin görsel hafızada tutulma kapasitesini inceleyen bir testle değerlendirilmelidir.