Psikoteknik Dikkat Testi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

  • Ülkemizin ortalama norm değerlerine göre; %40 oranının altındaki değerler dikkat düzeyi düşük olarak kabul edilmektedir.
  • Geçilen uyarılar ve yanlış alarm, analiz sunumu içerisinde bir alana yoğunlaşmış olmamalıdır.Sağ ve sol ekstrem de yoğunlaşma gözlendiğinde, geniş görüş alanı içinde uyaran fark etme testi sonuçları ile birlikte yorum yapmak gerekmektedir.
  • Seçici dikkat ve reflekse bağlı tepkime hızı 1.50 saniyeden fazla olmamalıdır.
  • Test Performansının tutarlığı olduğunu gösteren grafikte,tepki hızları aralarında ortalama standart sapma puanları çok yüksek çıkmaması gerekmektedir,uyaranların bulunduğu sunumlar alına göre tepki hızları çok fazla değişkenlik göstermemesi gerekmektedir.
  • Performans hızı ve bu performansın kalitesinin ortalamasını gösteren grafikte,sürünün yer almakta olduğu karşılaştırmalı grup ”hızlı ve hatasız” veya ”yavaş ve hatasız” olmalıdır.”Hızlı ve hatalı” kategorisindeki sürücüler riskte dir.